Tetra WP 1000 čerpadlo

Tetra WP 1000 akvarijné čerpadlo.

Tetra WP 1000 čerpadlo

Inštalácia: Vložte prísavky do otvorov na dne čerpadla a v kryte čerpadla. Pomocou prísaviek upevnite vodné čerpadlo pod hladinu v požadovanej polohe na dne alebo na stene akvária. Prevádzka: Pre nastavenie prietoku vody, posúvajte regulátor rýchlosti prietoku medzi polohami pre minimálny a maximálny prietok. Skontrolujte, či je elektrický kábel v previse (vnútorné použitie) pod elektrickou zásuvkou a tvorí „odkvapkávaciu slučku". Takáto poloha zabráni stekaniu vody po elektrickom kábli do elektrickej zásuvky. Čerpadlo sa spustí jednoducho, zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky (siete). Pokiaľ bude čerpadlo prevádzkované nasucho, zničí sa. Pri prevádzke čerpadla vždy zaistite, aby čerpadlom prúdila voda. Čerpadlo je určené iba k vnútornému použitiu (v interiéri) pri teplotách pod 35 st.C Pred pripojením čerpadla do elektrickej siete vždy skontrolujte, či napájací kábel a čerpadlo nie sú poškodené. Napájací kábel čerpadla sa neopravuje ani nevymieňa. V prípade jeho poškodenia, nemôžte zariadenia používať. Tento spotrebič sa musí pripojiť cez zariadenie so zvyškovým prúdom (RCD), ktoré má menovitý zvyškový prúd neprevyšujúci 30 mA. Toto čerpadlo nesmú samostatne používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom znalostí a skúsenosti. Takéto osoby môžu čerpadlo používať len pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo podľa jej pokynov. Strážte deti, aby sa nehrali s čerpadlom. WP1000

Kód produktu:

11144,00

Výrobca:

Tetra

Prietok:

5

Cena / ks:

Cena s DPH /
 
24,39

posledný kus

Kúpiť
+