Zazimovanie automatického závlahového systému

Aj keď by sa mohlo zdať, že pre miernejšie zimy už zazimovanie závlahového systému nepotrebujeme, nie je to pravda. Každé zamrznutie systému znižuje jeho životnosť a môže viesť k poškodeniu.

So zazimovaním začíname koncom októbra lebo začiatkom novembra. Hlavný dôvod samotného zazimovania je odstránenie vody z celého rozvodu. Pri zamrznutí voda  zväčší objem a mohla by poškodiť celý závlahový systém.

Vyspádované potrubie a samovypúšťacie ventily nedokážu odstrániť všetku vodu. Najspoľahlivejší spôsob je odvodnenie pomocou stlačeného vzduchu – kompresorom.  Tlak by nemal prekračovať 3,5 baru. Dôležitejšie ako tlak je ale v tomto pripade množstvo vzduchu ktorý vpúšťame do systému.

Kompresor napojíme k prípojnému miestu. Po natlakovaní spúšťame jednotlivé sekcie od najvzdialenejšej po najbližšiu k zdroju vody.

Ak začne z najvzdialenejších postrekovačov „prskať“ vzduch, môžeme prejsť na ďalšie sekcie. Nezabudnite ani na vodovodné zásuvky a rozvody pripojené k závlahe.

Pri dokončení odvodnenia bude z postrekovačov vychádzať aerosól (hmla), ktorá by nemala byť veľmi hustá, inak nie je odvodnenie závlahy správne dokončené. 

Akonáhle sme zo všetkých sekcií vytlačili vodu, opäť necháme natlakovať vzdušník kompresora na 3,5 baru a opakujeme striedavo prefukovanie všetkých sekcií, pokiaľ z postrekovačov pôjde len vzduch.

Vždy záleží na dĺžke rozvodného potrubia ako dlho samotné odvodnenie potrvá.


Viac informácií o odvodnení závlahového systému nájdete tu.