Výsadba ovocných drevín

Jeseň je ideálne ročné obdobie na výsadbu ovocných stromčekov či kríčkov drobného ovocia. Touto cestou si Vám dovoľujeme poskytnúť niekoľko zásad ako aj presný návod, ako ovocnú drevinu sadiť:

ovocné dreviny musia byť v období vegetačného pokoja      
-  ideálny čas na jesennú výsadbu voľnokorenných ovocných drevín je teda približne od 20. októbra 
- pokiaľ ide o jarnú výsadbu voľnokorenných ovocných drevín, termín ich výsadby je začiatok jari po odchode silných mrazov, teda približne marec a apríl    
-  v oboch prípadoch sa musíme vyhnúť sadeniu do zamrznutej pôdy      
- ak nemôžeme vysadiť ovocnú drevinu bezprostredne po jej kúpe, uschováme ju na chladnom mieste bez prístupu svetla, ideálne vo vlhkom piesku či v pilinách

Výber stanovišťa 

Stanovište pre ovocnú drevinu volíme slnečné, svetlé, s dostatkom miesta na rast a chránené pred vetrom. Pre voľbu správneho stanovišťa výsadby ovocnej dreviny je kľúčové vedieť o akú odrodu ide, akými vlastnosťami disponuje podpník a aká bude veľkosť ovocnej dreviny v dospelosti. Do malých záhrad volíme odrody ovocných drevín naštepené na slaborastúcich podpníkoch.

Postup výsadby ovocných drevín

 - pred samotnou výsadbou rastlinného materiálu odporúčame namočiť korene ovocných drevín na niekoľko hodín do vody (ideálne na 12 až 24 hodín, no nie viac)·       
rezom odstránime poškodené korene, skrátime  hlavné silné korene približne o tretinu, neskracujeme koreňové vlásočnice·      
-  vykopeme si jamu 2x hlbšiu a 2x širšiu ako je koreňový bal ovocnej dreviny·      
- túto výsadbovú jamu si  môžeme rozdeliť na 3 časti: 
najhlbšiu časť, asi 30 % vyplníme vyzretým alebo peletovaným maštaľným hnojom, vhodné sú aj konáre, lístie a iný organický materiál;
najväčšiu strednú časť, asi 40 % vyplníme pôvodnou zeminou zmiešanou so záhradníckym substrátom alebo kompostom v pomere 3:1;
najplytšiu časť, asi 30 % vyplníme pôvodnou zeminou zmiešanou so záhradníckym substrátom alebo kompostom v pomere 1:1·     
- do výsadbovej jamy odporúčame naliať10 l vody, prípadne môžeme použiť vodu z nádoby, v ktorej boli namočené korene ovocnej dreviny·   
- ovocnú drevinu vysádzame do približne rovnakej hĺbky v akej bola pestovaná v ovocnej škôlke, miesto štepenia musí byť nad zemou vo výške cca 10 cm·   
- pri zasypávaní výsadbovej jamy ovocnou drevinou jemne trasieme, aby sme sa zbavili vzduchu v oblasti koreňov, hlinu nasypeme 5-10 cm nad úroveň terénu a opatrne, ale dostatočne vysadenú voľnokorennú ovocnú drevinu utlačíme·  
- na okraj výsadbovej jamy zatlčieme oporné koly, ktoré zabezpečia stabilitu vysadenej ovocnej dreviny až do času jej dostatočného zakorenenia, väčšinou postačujú 2 oporné koly, ktoré previažeme s kmeňom voľným osmičkovým uzlom alebo strom chránime tzv. opornou drevenou trojnožkou·  
- ak má k stromčeku prístup domáca alebo divá zver, chránime kmeň hustým kovovým pletivom·       
- okolie výsadby ovocnej dreviny udržiavame bez burín a trávnatých porastov
- výsadbovú plochu ovocnej dreviny môžeme udržiavať nastlaním organického mulču (drevná štiepka, seno, slama, kôra), no môžeme použiť aj štrk či inú kamennú drvinu

Závlaha pri výsadbe ovocných drevin

Veľmi dôležitá je závlaha výsadbového materiálu bezprostredne po vysadení ovocnej dreviny, toto množstvo predstavuje denne cca 6 litrov počas prvých 10 dní, následne zálievku znížime a udržujeme na pravidelnej báze až do prvých mrazov. V prípade jarnej výsadby v suchom roku je vhodné, ak je závlaha ovocnej drevine pravidelne poskytovaná počas dlhšieho obdobia.

Rez ovocných drevín po výsadbe

 musíme vykonať bezprostredne po vysadení ovocných stromov, vzhľadom k termínu výsadby rozlišujeme aj prvý rez:
- pri jarnej výsadbe ovocnej dreviny skrátime stredník a ostatné konáre na 2-3 púčiky
- pri jesennej výsadbe ovocnej dreviny skrátime všetky jej výhony vrátane stredníka na polovičnú dĺžku a následne na jar vykonáme rez podľa predchádzajúce ho bodu

Teplomilné druhy ovocných drevín môžu byť prvý rok po výsadbe citlivé na mrazy, a tak je vhodné prikryť spodnú časť kmeňa čečinou, slamou alebo iným tepelne izolačným materiálom. Odporúčame Vám stromček označiť menovkou s názvom odrody a s rokom výsadby.

Prajeme Vám veľa radosti a úspechov pri pestovaní ovocných drevín a chutné vydarené plody!