Biologická ochrana proti škodcom - Parazitické hlístice

Parazitické hlístice sú moderný spôsob ochrany rastlín proti pôdnym škodcom biologickým spôsobom.

Môžete ich aplikovať vo vonkajších, ale aj vnútorných priestoroch ako sú napríklad skleníky. Pri správnych podmienkach a aplikácii majú vysokú účinnosť a to bez vedľajších následkov pre užitočné organizmy.


Najväčšou výhodou parazitických hlístic je to, že pri správnej aplikácii zaručujú skvelý výsledok, pretože fungujú invazívnym spôsobom, kedy napadnú larvy škodcov a tých následne vyhubia, pričom v uhynutých larvách škodca následne prebieha vývoj novej generácie hlístic. Po následnom vyhubení všetkých škodcov a ich lariev, hlístice prídu o zdroj potravy a rozmnožovania, takže následne tiež vyhynú.

Treba však myslieť aj na to, že malým množstvom hlístic nedokážete efektívne vyhubiť väčšie množstvo škodcov, takže treba brať do úvahy veľkosť plochy k množstvu hlístic podľa výdatnosti balenia, prípadne pri veľmi vysokej miere napadnutia aplikáciu hlístic zopakujte.

Podmienky použitia:

  • hlístice treba aplikovať čo najskôr po doručení zásielky, pretože sa jedná o živé organizmy. Ak ich potrebujete skladovať, tak je to možné pri teplote 4-12 stupňov Celzia po dobu maximálne 6 týždňov.
  • optimálna teplota pôdy pri aplikácii by mala byť v rozmedzí 12-25 stupňov Celzia.
  • aplikujte do zvlhčenej pôdy a následne nepretržite zvlhčujte pôdu po dobu najmenej 3-4 týždne.
  • pri aplikácii postrekom odstránte všetky filtre, priemer postrekovacej trysky musí byť minimálne 0,8mm a nesmiete prekročiť tlak 5 barov.


V našej ponuke nájdete dokopy 5 druhov parazitických hlístic:

Nematop - parazitické hlístice rodu Heterorhabditis, ktoré sú prirodzeným nepriateľom nosánikov. Pohybujú sa veľmi rýchlo a svojim čuchom vyhľadávajú larvy a po napadnutí larvy uhynú v priebehu 2 dní.

Nematop na e-shope

Nemastar - parazitické hlístice rodu Steinernema carpocapsae, ktoré parazitujú v larvách druhov ako sú medvedík obyčajný, tipule alebo siatice. Infikované larvy uhynú do 4 dní od aplikácie a následne v nich prebieha vývoj novej generácie hlístic.

Nemastar na e-shope

Nemaplus - hlístice rodu Steinernema feltiae parazitujú na larvách hostiteľských druhov smutiviek. Larvy sa po infikovaní hlísticou sfarbia do žltohnedej farby a do 3 dní uhynú. V uhynutých larvách následne vzniká vývoj novej generácie hlístic.

Nemaplus na e-shope

Nema-green - parazitické hlístice rodu Heterorhabditis bacteriophora. Parazitujú v larvách druhov ako napríklad Chrúst obyčajný. Larvy Chrústov sa do 2 týždňov od parazitácie sfarbia do hnedo- červena a uhynú. Tak ako u ostatných aj tu v ich telách následne vzniká vývoj novej generácie hlístic.

Nema-green na e-shope

Nema-care - hlístice rodu Steirnernema carpocapsae a Steirnernema feltiae parazitujú v larvách kvetináriek - kapustovej, cibuľovej a všežravej, vrtivky čerešňovej, siaticiam, skočiek, moličky cesnakovej, vŕtavky mrkvovej a špargľovcov obyčajných.

Nema-green na e-shope