Filter


Trávnaté koberce pre záhrady a ihriská

Objednávky môžete nahlasovať cez kontaktný formulár, e-mailom alebo telefonicky: 038/538 6000

Kvalitné trávnaté koberce pre záhrady a ihriská

Trávnikové koberce z vlastnej produkcie, ktoré pestujeme v trávnikovej škôlke v Kovarciach.

VÝHODY POUŽITIA TRÁVNEHO KOBERCA

  • okamžitý nástup zelenej plochy v rozsahu niekoľkých hodín,
  • rýchla využiteľnosť už priebehu 2-4 týždňov,
  • úspora času a finančných prostriedkov,
  • nádherný vzhľad.

ROZMERY KOBERCA

  • šírka rolky 45 cm, dĺžka rolky 108 cm
  • hrúbka rolky 1,5 – 2,2 cm
  • jedna rolka je pól metra štvorcového
  • hmotnosť rolky 12 – 18 kg v závislosti od vlhkosti

Cena pokládky trávneho koberca podľa cenovej ponuky.
(trávny koberec, jemné terénne úpravy, vyhrabanie a položenie koberca, povalcovanie a poliatie trávnika)

Cena: 5,50 € do 50 m2 / 1 m2 bez pokládky

Cena: 4,8 € od 50 m2 / 1m2 bez pokládky