Zeolit 16,0 - 32,0 mm 25 kg

Využitie pre prírodné a záhradné jazerá, bazény, akváriá.

Zeolit 16,0 - 32,0 mm 25 kg

Zeolit má široké využitie v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, pri čistení vôd a spalín a v rôznych odvetviach priemyslu Pôvod: lom leží v lokalite Nižný Hrabovec na východe Slovenska. Bohatosť a čistota tohto náleziska ho radí medzi svetovú špičku. Spôsob ťažby v lome plne zodpovedá moderným požiadavkám a v čo najširšej miere zabezpečuje šetrný prístup k prírode. Vznik: priebehu miliónov rokov došlo pôsobením vysokých teplôt a tlaku na usadené vrstvy sopečného popola k fyzikálnej a chemickej premene, ktorá zabezpečila vznik rôznorodej skupiny zeolitov. Využíva sa ako filtračné médium na báze prírodného zeolitu. Zachytáva škodliviny, zamedzuje tvorbe rias, zachytáva amoniak z výlučkov rýb. Používa sa ako náhrada kremičitého piesku na mechanickú úpravu vody, v kombinácii s ostatnými vodárenskými materiálmi, ako náplň viacvrstvových koagulačných filtrov, pre deamonizačný efekt v agregačnom miešaní, t.j. úprava vody koaguláciou. Iónovo selektívny proces s použitím prírodného klinoptilolitu je ekonomicky porovnateľný s klasifikáciou biologickou nitrifikáciou – denitrifikáciou. Jeho prednosti v porovnaní s biologickou metódou spočívajú v nenáročnosti na klimatické podmienky, v ušetrení obstaveného priestoru a iné. Filtrovanie vody v bazéne, ako náplň do filtrov eolit-klinoptilolit sa tiež využíva na úpravu vody v akváriách, keďže majú schopnosť výmeny iónov, dokážu viazať z okolitého prostredia (teda i z vody) ióny amoniaku. Použitie zeolitu je veľmi ekonomické, nakoľko umožňuje až 90% recirkuláciu vody v systéme, t.j. len 10% objemu používanej vody sa priebežne vymieňa a nahradzuje čerstvou vodou. Výhody: pozitívny vplyv na rast rastlín v akváriách, na zdravotný stav rýb, rozmnožovanie a na celú biologickú rovnováhu akvária. Zachytáva škodliviny a zamedzuje tvorbe rias. Frakcia:16-32mm.

Kód produktu:

51,00

Výrobca:

Kamenta

Frakcia:

1,6-3,2

Farba:

šedá

Cena / ks:

 
8,10

skladom

Kúpiť

Betónová Labuť A04

Dekorácia ktorá zároveň slúži i ako kvetináč.

50
70
 
posledný kus
41,50

Betónový Bocian A19

Betónová socha stojaceho bociana.

80
 
posledný kus
42,60

Betónový Krpec A20

Betónova socha chlapca držiaceho misu.

34
20
 
posledný kus
19,40