Zeolit 16,0 - 32,0 mm 25 kg

Využitie pre prírodné a záhradné jazerá, bazény, akváriá.

Zeolit 16,0 - 32,0 mm 25 kg

Zeolit má široké využitie v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, pri čistení vôd a spalín a v rôznych odvetviach priemyslu Pôvod: lom leží v lokalite Nižný Hrabovec na východe Slovenska. Bohatosť a čistota tohto náleziska ho radí medzi svetovú špičku. Spôsob ťažby v lome plne zodpovedá moderným požiadavkám a v čo najširšej miere zabezpečuje šetrný prístup k prírode. Vznik: priebehu miliónov rokov došlo pôsobením vysokých teplôt a tlaku na usadené vrstvy sopečného popola k fyzikálnej a chemickej premene, ktorá zabezpečila vznik rôznorodej skupiny zeolitov. Využíva sa ako filtračné médium na báze prírodného zeolitu. Zachytáva škodliviny, zamedzuje tvorbe rias, zachytáva amoniak z výlučkov rýb. Používa sa ako náhrada kremičitého piesku na mechanickú úpravu vody, v kombinácii s ostatnými vodárenskými materiálmi, ako náplň viacvrstvových koagulačných filtrov, pre deamonizačný efekt v agregačnom miešaní, t.j. úprava vody koaguláciou. Iónovo selektívny proces s použitím prírodného klinoptilolitu je ekonomicky porovnateľný s klasifikáciou biologickou nitrifikáciou – denitrifikáciou. Jeho prednosti v porovnaní s biologickou metódou spočívajú v nenáročnosti na klimatické podmienky, v ušetrení obstaveného priestoru a iné. Filtrovanie vody v bazéne, ako náplň do filtrov eolit-klinoptilolit sa tiež využíva na úpravu vody v akváriách, keďže majú schopnosť výmeny iónov, dokážu viazať z okolitého prostredia (teda i z vody) ióny amoniaku. Použitie zeolitu je veľmi ekonomické, nakoľko umožňuje až 90% recirkuláciu vody v systéme, t.j. len 10% objemu používanej vody sa priebežne vymieňa a nahradzuje čerstvou vodou. Výhody: pozitívny vplyv na rast rastlín v akváriách, na zdravotný stav rýb, rozmnožovanie a na celú biologickú rovnováhu akvária. Zachytáva škodliviny a zamedzuje tvorbe rias. Frakcia:16-32mm.

Kód produktu:

51,00

Výrobca:

Kamenta

Frakcia:

1,6-3,2

Farba:

šedá

Cena:

 
8,10

vypredané

Kúpiť

Betónová Labuť A04

Dekorácia ktorá zároveň slúži i ako kvetináč.

50
70
 
vypredané
41,50

Betónový Bocian A19

Betónová socha stojaceho bociana.

80
 
vypredané
42,60

Betónový Krpec A20

Betónova socha chlapca držiaceho misu.

34
20
 
posledný kus
19,40